/ Про нас / About

Про нас

Літературний портал «LITFEST» - культурна організація та on-line платформа, що займається промоцією літератури в Україні та поза її межами. Портал було засновано 20 листопада 2008 року.

Основними напрямами діяльності порталу «LITFEST» є:
1. Популяризація української літератури.
2. Створення єдиного інформаційного поля, регулярне висвітлення та анонсування літературних новин та подій, що відбуваються в Україні. Поширення інформації про українську літературу та її персоналії на місцевому та міжнародному рівнях.
3. Організація літературних заходів, фестивалів, конкурсів, презентацій, вечорів, акцій та культурних проектів задля надання розголосу українській літературі в Україні та за кордоном.
4. Підтримка та популяризація суміжних із літературою, синтетичних напрямів мистецтва: література + театр, фото, музика, відео, візуальне мистецтво та ін. (н-д, Фестиваль відеопоезії «CYCLOP»).
5. Підтримка наукових досліджень у галузі українського літературо- та мовознавства (н-д, проект "Fool of sense")
6. Проведення власних заходів освітнього характеру (лекції, воркшопи, нетворкінги, семінари, презентації тощо) та участь у подібних проектах інших культурних організацій.
7. Створення перекладацьких проектів, що мають на меті поширення та популяризацію української літератури в світі (н-д, Міжнародний перекладацький проект «WORDYSSEY)».
8. Співпраця та спільні проекти з українськими та міжнародними культурними угрупуваннями, організаціями та Посольствами різних країн в Україні.
9. Видавницька діяльність: публікація інформаційних матеріалів, поетичних збірок, перекладів, створення інтернет-книжок тощо.

Головною особливістю Літературного порталу «LITFEST» є динамічність та активна позиція дії.
Матеріали та проекти ресурсу не мають архівного характеру. «LITFEST» не займається накопиченням текстів, що лежать в мережі мертвим вантажем. На постійній основі порталом розробляється та реалізується ціла низка різноманітних проектів, що тим чи іншим чином пов'язані з Поезією. Така позиція дозволяє здійснювати реальну підтримку сучасної поетичної творчості.

About

The literature platform «LITFEST» (www.litfest.ru) is a cultural organization and online platform that promotes literature in Ukraine and around the world in general. The platform was founded in 2008 on November, 20.

The main directions of «LITFEST» platform are:
1. Promoting Ukrainian literature and readings.
2. Creating the information field, regular highlighting and announcing literary news and events that take place in Ukraine. Spreading the information about Ukrainian literature and its personnel at local and international levels.
3. Organization of literary events, festivals, competitions, presentations, concerts, cultural events and projects in order to promote Ukrainian literature in Ukraine and abroad.
4. Supporting and promoting art areas related to literature: literature and theater, photography, music, video, visual art etc. (e.g. Video Poetry Festival "CYCLOP”).
5. Supporting researches in the sphere of Ukrainian literature and linguistics (e.g. "Fool of sense" Project)
6. Holding our own educational events (lectures, workshops, networking, seminars, presentations etc.) and participation in similar projects of other cultural organizations.
7. Сreating translation projects in order to promote and popularize Ukrainian literature around the world (e.g. International Translation Project "WORDYSSEY”).
8. Cooperation and mutual projects with Ukrainian and international cultural groups, organizations and Embassies of different countries in Ukraine.
9. Publishing activity: the publication of information materials, poetry, translations etc.

The main feature of the literature platform «LITFEST» is its dynamic and active position. Materials and projects of the platform never go into archive. «LITFEST» does not accumulate texts lying unused somewhere in the Internet. The platform constantly develops and implements a number of different projects related to poetry. This position gives real support to modern poetry.

Останні проекти »Матеріали про останні проекти »Деякі з проектів

Фестиваль відеопоезії «CYCLOP»

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s
Читать далее

Проект «Поетична Пошта»

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s
Читать далее

Проект «Wordyssey»

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s
Читать далее


Наші партнери-->